Mango VS Papaya

monasi 0

Дзен притча

Двама монаси пътували и се озовали пред река, където красавица стояла на брега и чакала. „Мили монаси, ще ме пренесе ли някой от вас на отсрещния бряг?”, попитала тя. – Реката е широка, а...

kukli 0

Тайната на куклите

Мъж и жена живеели заедно 60 години. Споделяли всичко и нямали тайни помежду си. Освен една кутия, която жената пазела, а мъжът и никога не бил виждал. Когато остарели, жената решила да сподели и...